Шинэ хувилбар руу очих   Language

Bolor dictionary

Bolor - English Mongolian dictionary
 
Total entry: 447 683, Today 195904188 requests


 
 

AdBlocker detected

We've detected that you have an ad blocker enabled. Please enable it for bolor-toli.com and help support our work!

Та adblock суулгасан байна. Болор толийг ашиглахын тулд та bolor-toli.com-н хувьд adblock-оо унтраана уу!

Please click on the green checkbox which stands after most exact result. It is allowed to choose many items. If the result does not meet your requirements please click on the red cross button.
ENGLISHМОНГОЛ
Found words:35 + Found phrases:7

Exact results (1)
inherent weakness [noun] [comm.]    дутагдал Please click on it, if this result meets your requirements! Please click on it, if this result does not meet your requirements!

Approximate results (34)
weakness [noun]     дутагдал Please click on it, if this result meets your requirements! Please click on it, if this result does not meet your requirements!
weakness [noun]      - for sth./so. сул тал Please click on it, if this result meets your requirements! Please click on it, if this result does not meet your requirements!
weakness [noun]     дурлах Please click on it, if this result meets your requirements! Please click on it, if this result does not meet your requirements!
inherent [noun]     угийн Please click on it, if this result meets your requirements! Please click on it, if this result does not meet your requirements!
weakness [noun]     сул эмзэг газар Please click on it, if this result meets your requirements! Please click on it, if this result does not meet your requirements!
weakness [noun]     муу зуршил Please click on it, if this result meets your requirements! Please click on it, if this result does not meet your requirements!
weakness [noun]     дорой Please click on it, if this result meets your requirements! Please click on it, if this result does not meet your requirements!
weakness [noun]     сул дорой байдал Please click on it, if this result meets your requirements! Please click on it, if this result does not meet your requirements!
weakness [noun]     тэмүүлэх Please click on it, if this result meets your requirements! Please click on it, if this result does not meet your requirements!
inherent [noun]     авч төрсөн Please click on it, if this result meets your requirements! Please click on it, if this result does not meet your requirements!
inherent [noun]     төрөлх Please click on it, if this result meets your requirements! Please click on it, if this result does not meet your requirements!
weakness [noun]     муу газар Please click on it, if this result meets your requirements! Please click on it, if this result does not meet your requirements!
weakness [noun]     тамирдал Please click on it, if this result meets your requirements! Please click on it, if this result does not meet your requirements!
weakness [noun] [comm.]    сул газар Please click on it, if this result meets your requirements! Please click on it, if this result does not meet your requirements!
weakness [noun] [comm.]    сул үе Please click on it, if this result meets your requirements! Please click on it, if this result does not meet your requirements!
hidden weakness [noun] [comm.]    нуугдмал алдаа Please click on it, if this result meets your requirements! Please click on it, if this result does not meet your requirements!
quality weakness [noun] [comm.]    чанарын бууралт Please click on it, if this result meets your requirements! Please click on it, if this result does not meet your requirements!
reliability weakness [noun] [comm.]    найдвартай ажиллагааны бууралт Please click on it, if this result meets your requirements! Please click on it, if this result does not meet your requirements!
structural weakness [noun] [comm.]    бүтцийн сул тал Please click on it, if this result meets your requirements! Please click on it, if this result does not meet your requirements!
weakness [noun]     буурах Please click on it, if this result meets your requirements! Please click on it, if this result does not meet your requirements!
inherent [adjective]     угийн байдаг Please click on it, if this result meets your requirements! Please click on it, if this result does not meet your requirements!
inherent [adjective]     өнөөх Please click on it, if this result meets your requirements! Please click on it, if this result does not meet your requirements!
inherent [adjective]     төрөлхийн Please click on it, if this result meets your requirements! Please click on it, if this result does not meet your requirements!
inherent [adjective]     устгашгүй Please click on it, if this result meets your requirements! Please click on it, if this result does not meet your requirements!
inherent [adjective]     давшгүй Please click on it, if this result meets your requirements! Please click on it, if this result does not meet your requirements!
inherent [adjective]     өөрийн Please click on it, if this result meets your requirements! Please click on it, if this result does not meet your requirements!
inherent [adjective]     биеийн Please click on it, if this result meets your requirements! Please click on it, if this result does not meet your requirements!
inherent [adjective]     салшгүй Please click on it, if this result meets your requirements! Please click on it, if this result does not meet your requirements!
inherent vice [collocation] [insur.]    (суурь нөхцлөөс үүдсэн) таагүй явдал Please click on it, if this result meets your requirements! Please click on it, if this result does not meet your requirements!
weakness      залхалт Please click on it, if this result meets your requirements! Please click on it, if this result does not meet your requirements!
weakness      сульдаа Please click on it, if this result meets your requirements! Please click on it, if this result does not meet your requirements!
weakness      туниа Please click on it, if this result meets your requirements! Please click on it, if this result does not meet your requirements!
show weakness      хүчгүйдэх Please click on it, if this result meets your requirements! Please click on it, if this result does not meet your requirements!
inherent powers      засгийн газрын бүрэн эрх  - АНУ-ын үндсэн хуульд тусгаагүй, мөн түүнээс шууд урган гараагүй Please click on it, if this result meets your requirements! Please click on it, if this result does not meet your requirements!

Examples / Composite entries
Approximate results (7)*
 have a weakness for үгүй гэж хэлж чадахгүй байх 
 have a weakness for эсэргүүцэх тэнхэлгүй байх 
 to faint from weakness тамирдсанаас ухаан алдах 
 a mental weakness оюуны хувьд дорой байдал 
 weakness of memory оюун ухааны дорой байдал 
 the weakness of an argument нотолгооны сул тал 
 weakness of brain power тархины сэтгэх чадварын дорой байдал 

A d v e r t i s e m e n t

Login name:
Password:
Sign up
Forgot password

Online users

Guest:18
Member:0


Bolor dictionary (c) 2009 Bolorsoft LLC. All rights reserved.

English Mongolian Dictionary

Mongolian English Dictionary

German Mongolian Dictionary

Mongolian German Dictionary

Russian Mongolian Dictionary

Mongolian Russian Dictionary

Best Mongolian English Dictionary, Biggest Mongolian English Dictionary

Best Mongolian German Dictionary, Biggest Mongolian German Dictionary

Best Mongolian Russian Dictionary, Biggest Mongolian Russian Dictionary

Best English Mongolian Online Dictionary

Best German Mongolian Online Dictionary

Best Russian Mongolian Online Dictionary